Servicii publice și instituții subordonate

Audit
Biblioteca și Centrul Cultural
Centrul de informare turistică
Compartiment cultură
Compartiment de gospodărire comunală și protecția mediului
Compartiment de stare civilă și evidență electorală
Compartiment financiar - contabil
Compartiment juridic și achiziții publice
Compartiment registrul agricol
Compartiment taxe și impozite
Compartiment urbanism, cadastru și amenajarea teritoriului
Direcția de asistență social-comunitară
-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9