Comuna Ciurea

Populația satelor care intră în componența comunei numără circa 19263 de locuitori, iar totalul gospodăriilor aferent fiind de 6861.

Așezările comunei sunt:

 • Satul Ciurea (reședința comunei);
 • Satul Curături;
 • Satul Dumbrava;
 • Satul Hlincea;
 • Satul Lunca Cetățuii;
 • Satul Picioru Lupului;
 • Satul Slobozia.

Satul Ciurea

 • Gospodării – 1100;
 • Populația – 3300;
 • Primăria Comunei;

Așezarea este atestată documentar în secolul XVII. Biserica satului a fost înființată în anul 1772. Lăcașul era din lemn și a fost construit de dulgherii Mihalachi și Ioan. În 1919, biserica din lemn fiind în stare rea, a fost construită alta nouă, din cărămidă, care există și astăzi. Are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.
Școala a fost înființată în anul 1868, fiind singura din comună. De aceea, la Școala din Ciurea au învățat și copiii din celelalte sate ale comunei. În prezent, la școala Ciurea învață un număr de 135 de elevi iar grădinița are un număr de 49 de preșcolari.

În satul Ciurea își are sediul Centrul Cultural “Cela Neamțu”, care în data de 29.07.2022 a dobândit statutul de Partener Instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. În aceeași clădire își desfășoară activitatea Biblioteca Publică Ciurea care îndeplinește un rol important în organizarea activităților artistico-culturale desfășurate pe raza Comunei Ciurea.

Satul Curături

 • Gospodării – 263;
 • Locuitori – 44;

Biserica din satul Curături are hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Școala a fost înființat la începutul secolului XX și a funcționat într-un local închiriat de la un locuitor din sat. În anul 1949 s-a construit un local propriu, cu o singură sală de clasă, cancelarie și magazie. În prezent, în satul Curături învață 21 de preșcolari într-o construcție nouă.

Satul Dumbrava

 • Gospodării: 610;
 • Populația: 2047 locuitori.

În anul 1945 s-a construit în centrul satului o biserică mare din cărămidă, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.
Școala Dumbrava își desfășoară activitatea într-o clădire reabilitată și modernizată, unde învață un număr de 140 de elevi. De asemenea a fost construită o grădiniță modernă unde frecventează un număr de 83 de preșcolari și o creșă cu 60 de copii.

Satul Hlincea
Așezarea de la Hlincea este cea mai veche din comună, cu un trecut istoric bogat. 

 • Gospodării: 450;
 • Populația: 1549 locuitori.

Mănăstirea Hlincea reprezintă un capitol important din istoria așezării. A fost întemeiată, după anul 1574, de Maria, fiica lui Petru Șchiopul, și de soțul acesteia, Zotu Spătarul, având hramul „Sf. Gheorghe”. Lăsată în paragină de către călugării de la mănăstirea din Dionisiat, căreia i fusese închinată, ea s-a ruinat repede și a fost restaurată abia la mijlocul secolului XVII de Vasile Lupu și fiul său, Ștefăniță, cei doi voievozi atribuindu-și integral ctitoria.

Satul Lunca Cetățuii
Denumirea de Lunca Cetățuii provine de la lunca ce se întinde de la poalele Dealului Cetățuia, pe malul pârâului Nicolina până la Dealul lui Vodă.

 • Gospodării: 3900;
 • Populația: 10298 locuitori.

În satul Lunca Cetățuii funcționează patru lăcașuri de cult: Biserica din cartierul de blocuri cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, Biserica din cartierul Astoria cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” și Capela „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului” din Cartierul Tineretului.
În Școala Gimnazială “Comandor Alexandru Cătuneanu” învață un număr de 520 de elevi iar la Școala Primară nr. 2 din Lunca Cetățuii, cătunul Zanea învață 126 de elevi din ciclul primar și 49 de preșcolari.

În ceea ce privește preșcolarii, aceștia beneficiază de o clădire nouă Grădinița „Licurici” cu program prelungit, unde învață 324 de preșcolari iar Grădinița cu program normal este frecventată de un număr de 81 de preșcolari.
Comuna Ciurea beneficiază de serviciul Poliției locale Ciurea care își are sediul în satul Lunca Cetățuii. Această structură se află în subordinea Consiliului local Ciurea și asigură climatul de ordine și liniște publică. În același timp comuna beneficiază de un sistem de supraveghere video ce se dorește a fi extins prin atragerea de fonduri nerambursabile.
Lângă sediul Poliției Locale Ciurea își desfășoară activitatea Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență Ciurea, care beneficiază de o mașină de intervenție și de un nou sediu.

Satul Picioru Lupului

 • Gospodării: 288;
 • Populație: 680 locuitori.

Așezarea este atestată documentar în secolul XVIII. Biserica satului a fost ridicată pe la 1809. Biserica din lemn și cimitirul satului sunt atestate de pietrele funerare cu inscripția în chirilică. La începutul secolului XX a fost construit un lăcaș de de cult din cărămidă care există și astăzi, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.
Instituția Școlară a fost înființată în anul 1908. În prezent, la școala din sat, construcție reabilitată și modernizată învață 68 de elevi și 17 preșcolari;

Satul Slobozia

 • Gospodării: 250;
 • Populația: 562 locuitori.

Biserica cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie” a fost construită în anul 1886 din cărămidă, existentă și astăzi. Școala Slobozia a fost înființată în anul 1886 la inițiativa subprefectului plășii Codru, deoarece copiii din sat învățau la școli situate la distanțe mari, fiind a doua școală din comună, după școala Ciurea.
În prezent, la Școala Slobozia învață un număr de 21 școlari și 11 preșcolari.

SITUATIA CONSILIERILOR DIN COMUNA CIUREA – MANDATUL 2020-2024

 1. AMINAR MARIAN – PNL
 2. BOTEZATU NECULAI – PNL
 3. BRUMĂ ION – PSD
 4. BULGARU ȘTEFAN RĂZVAN – PSD
 5. BUȘTIUC IOAN – PSD
 6. CĂLIN GEORGE DANIEL – USR-PLUS
 7. COSTEA BOGDAN NECULAI – PSD
 8. COTNĂREANU FABIAN – USR-PLUS
 9. CRASI VICTOR ANDREI – USR-PLUS
 10. DIDITĂ NICOLAE – PNL
 11. NEAGU PETRICĂ DĂNUȚ – PSD
 12. NENESTEAN RAUL MARIAN – USR-PLUS
 13. STOLNICU ILIE – USR-PLUS
 14. STÂNGACIU DOREL – PSD
 15. TUDOSE VIOREL C-TIN – PSD
 16. TAGARCEA MARINEL – PSD

Comuna Ciurea a cunoscut în ultimii ani o mare dezvoltare imobiliară, fapt ce a dus implicit la creșterea populației. Primăria și Consiliul Local au venit în întâmpinarea acestei noi realități prin atragerea de fonduri guvernamentale și europene, participând și cu bugetul propriu în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor comunei.

Unul dintre principalele obiective ale autorității locale a fost și este în continuare investiția în învățământul anteprescolar, preșcolar și școlar. Astfel, pe raza comunei Ciurea s-au construit Creșe în satele Lunca Cetățuii, Dumbrava, Hlincea. Învățământul preșcolar de pe raza Comunei Ciurea are un număr de 732 de beneficiari, având la dispoziție atât program normal (satele Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Slobozia și Picioru Lupului) cât și program prelungit (satele Lunca Cetățuii, Dumbrava, Hlincea și Curături). Toate școlile de pe raza Comunei Ciurea au fost reabilitate și modernizate (Școala Gimnazială Ciurea, Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Școala Primară nr. 2 Lunca Cetățuii- cătun Zanea, Școala Gimnazială nr.1 Picior Lupului și Școala Gimnazială Dumbrava) iar în satele Hincea și Slo bozia au fost construite școli noi. În prezent, Comuna Ciurea are în implementare îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea și dotarea a două săli de sport și laboratoare în cadrul Școlii Gimnaziale Ciurea și Școlii Gimnaziale „Comandor Alexandru Cătuneanu”.

Partea socială vizată de Comuna Ciurea constă în cele patru centre de zi pentru copii aflați în situații de risc(Centrul Dumbrava Minunată din satul Dumbrava, Centrul Sf. Nicolae din Lunca Cetățuii, Centrul Sf. Stelian din Ciurea și Centrul Scufița Roșie din Picioru Lupului). În cadrul acestor centre copiii aflați în situații de risc primesc sprijin pentru îmbunătățirea situa ției școlare, participă la diverse activități și au asigurată masa. În sprijinul familiilor cu posibilități reduse, autoritatea locală a atras fonduri guvernamentale pentru Realizarea locuințe sociale în satele Dumbrava și Hlincea.

Din punct de vedere cultural, s-a reabilitat, modernizat și dotat căminul cultural din satul Ciurea care a devenit Centru Cultural „Cela Neamțu” care în vara anului 2022 a dobândit statutul de Partener Instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Centrul cultural este gazdă a numeroase activități artistice, literare în parteneriat cu „Asociația Fii satelor”.
În vederea promovării turismului local, fostul sediu al primăriei a fost reabilitat și a fost înființat Centrul Local de Informare și Promovare Turistică, proiect finanțat prin intermediul Asociației GAL „Colinele Iașilor”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Din punct de vedere sportiv, autoritatea locală a finalizat amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu nocturnă în satul Lunca Cetățuii, proiect finanțat prin intermediul Asociației GAL „Colinele Iașilor” și a realizat un mini teren de sport în cartierul Dumbrava, comuna Ciurea, județul Iași.
În ce privește petrecerea timpului liber, s-au amenajat locuri de joacă în satele Slobozia, Curături, Dumbrava, Ciurea și Lunca Cetățuii. În Lunca Cetățuii a fost inaugurat „Parcul Memorial Ciurea 1917″ locație unde în prezent se desfășoară majoritatea activităților cultural-artistice.

Autoritatea locală a atras fonduri europene și în vederea modernizării drumurilor din comună și din fonduri proprii a modernizat Strada Olarilor pentru decongestionarea traficului rutier. Iluminatul public a fost modernizat prin instalarea becurilor și lămpilor cu LED în toate satele comunei, fapt ce a dus la creșterea eficienței energetice a iluminatului public la nivelul Comunei Ciurea.

Autoritățile locale din Comuna Ciurea continuă atragerea de fonduri în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor. În acest sens, au fost depuse cereri de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, cerere care a fost aprobată și pentru care a fost semnat contractul de finanțare.

Prin același program se dorește îmbunătățirea sistemului video stradal pentru a oferi cetățenilor un climat de încredere și securitate. Un alt proiect aprobat vizează reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale multifuncționale din satul Lunca Cetățuii. Autoritatea locală are ca prioritate atât extinderea canalizării în satele comunei cât și reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale, depunând cereri de finanțare prin Programul Anghel Saligny, cereri care se află în curs de evaluare.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9