ACTE NECESARE LA INTABULAREA TERENULUI
  1. Vizare plan de încadrare în tarla cu poziționare incertă (necesar la intabulare terenuri extravilan sau intravilan extins conform PUG):  Copie acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vînzare cumpărare, act de donație, certificat/certificate de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză) ;  Măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD);  Copie carte de identitate proprietar/proprietari ;  3 exemplare plan de încadrare în tarla semnate de către proprietar/proprietari ;
  2. Proces verbal de vecinătate ( necesar la intabulare terenuri extravilan sau intravilane extins conform PUG):  Copie acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vînzare cumpărare, act de donație, certificat/certificate de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză) ;  Măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD);  Copie carte de identitate proprietar/proprietari ;  Proces-verbal de vecinătate semnat de către toți vecinii ;
  3. Copie după planul parcelar (necesar la intabulare la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara):  Copie acte de proprietate ( titlu de proprietate, contract de vînzare cumpărare, act de donație, certificat/certificate de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză) ;  Copie carte de identitate;
  4. Plan de încadrare în zonă (necesar la intabulare la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara):  Copie acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vînzare cumpărare, act de donație, certificat/certificate de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză) ;  Măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD);  Copie carte de identitate proprietar/proprietari ; Rectificarea titlurilor de proprietate se face conform Hotararii Comisiei Judetene de Stabilire a Dreptului de Proprietate nr. 299/03.11.2015 și Hotararii nr. 285/19.09.2014.
Hotărâri
-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9