ANUNȚ SELECȚIE OFERTE

ANUNȚ SELECȚIE OFERTE

În atenția oricărui operator economic Comuna Ciurea are in împlementare proiectul ,,Dotarea centrelor de zi din Comuna Ciurea, județul Iași” proiect finanțat prin A.F.IR. , prin intermediul G.A.L.,, Colinele Iasilor” în cadrul masurii M9- Dezvoltarea infrastructurii sociale. Obiectivul proiectului este dotarea celor 4 centre de zi de pe raza Comunei Ciurea cu echipamente de birou și IT. Ofertele pot fi transmise pe adresa de e- mail primariaciurea@yahoo.com pana pe 12.05.2023, ora 12.00 .

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9