ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE

ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE

Având în vedere prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr.600/2023 si a H.C.J.F.F. prin care lucrările cadastrale aferente documentațiilor pentru emiterea titlurilor de proprietate (plan de amplasament, plan de încadrare în zonă si plan de încadrare în tarla) trebuie întocmite de catre o persoană fizică autorizată si depuse la O.C.P.I Iași pentru avizare, Comuna Ciurea dorește încheierea unui contract de prestari servicii pentru lucrarile menționate anterior. Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de e-mail primariaciurea@yahoo.com, împreună cu certificatul de autorizare, până la data de 10.05.2023, ora 15.00.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9