ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE

ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE

ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE In cadrul proiectului „ACHIZIȚIE SCENĂ PENTRU COMUNA CIUREA, JUDEȚUL IAȘI” IN ATENTIA ORICARUI OPERATOR ECONOMIC Va aducem la cunostinta ca Autoritatea Contractanta COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI intentioneaza sa achizitioneze o scena in cadrul proiectului „ACHIZIȚIE SCENĂ PENTRU COMUNA CIUREA, JUDEȚUL IAȘI” Date si informatii: 1. Ofertele se pot depune pana la data de 21.04.2023, ora 12:00, prin e-mail la adresa: primariaciurea@yahoo.com 2. Ofertele vor fi insotite de certificatul operatorului economic emis de ONRC.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9