ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE

ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE

ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE Pentru Achiziția Serviciilor de intocmire a Studiului de fezabilitate in cadrul proiectului ” Dezvoltarea infrastructurii TIC prin montarea unui sistem de supraveghere video stradal in comuna Ciurea, judet Iasi,, ÎN ATENȚIA ORICĂRUI OPERATOR ECONOMIC Vă aducem la cunoștință c Autoritatea Contractantă COMUNA CIUREA, JUDEȚUL IAȘI intentionează să achiziționeze ,,Servicii de întocmire a Studiului de fezabilitate în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii TIC prin montarea unui sistem de supraveghere video stradal în comuna Ciurea, judet Iasi,,

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9