Activitatea principală a compartimentului registrul agricol este întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole care se organizează și se desfășoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008. Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind: – componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică; – terenurile aflate în proprietatea gospodăriei; – animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole. Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local . Registrul agricol asigură bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor cum ar fi:

a) eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și a păsărilor;

b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;

c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producator agricol;

d) starea materiala pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești;

e) eliberarea adeverințelor de nomenclatură stradală și adresă, ca dovadă a adresei de domiciliu;

f) alte situații care au la bază informații cuprinse în registrul agricol (ex. eliberarea anexei 24 în vederea dezbaterii procedurii succesorale ).

 

Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea și organizarea recensămintelor agricole, ale clădirilor și ale populației, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj. Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind categoria de folosință a suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri plăți directe, ajutoare naționale, tranzitorii în domeniul vegetal și zootehnic inclusive în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9