Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general al P.O.S.D.R.U.

Obiectivul general al POSDRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Obiectivele specifice: - Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii; - Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii; - Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii; - Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive; - Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale; - Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare; - Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

Lansarea proiectului

Începând cu data de 5 ianuarie 2015, Primãria comunei Ciurea implementeazã, în calitate de partener, proiectul “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social " DESPAS”. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participãrii grupurilor vulnerabile pe piața muncii și în viața economicã și socialã, atât prin îmbunãtãțirea competențelor și dezvoltarea abilitãților antreprenoriale ale acestora, cât și prin punerea în practicã a unui model eficient de economie socialã, utilizând transferul de bune practici.

Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatie

Obiectivul general il constituie dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea conceptului de economie sociala la nivel a 3 regiuni de dezvoltare prin infiintarea de structuri de economie sociala in domeniul industriei panificatiei si a produselor de patiserie. Proiectul se adreseaza unui grup tinta de 225 de persoane, majoritatea apartinand categoriei grupurilor vulnerabile: - 100 de persoane de etnie rroma - 25 de persoane cu dizabilitati - 100 de persoane din alte grupuri vulnerabile

SC SERVMOB CIUREA SRL

Marti, 27.10.2015, ora 10:00, in sala de Conferinte din cadrul Primariei Ciurea a avut loc Conferinta de presa privind lansarea activitatii S.C. SERVMOB CIUREA S.R.L. desfasurata in cadrul proiectului “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social DESPAS.

Patipan

Titlul proiectului : “Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificației si a produselor de patiserie” POSDRU/173/6.1/S/148526 Finantare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investește în Oameni! Domeniul major de interventie: 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” Detalii proiect: Obiectiv general: Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea conceptului de economie sociala la nivel a 3 regiuni de dezvoltare prin infiintarea de structuri de economie sociala in domeniul industriei panificatiei si a produselor de patiserie. Obiective specifice:  Infiintarea si dezvoltarea a 9 structuri de economie sociala sustenabile, cu personalitate juridica proprie, in industria panificatiei si a produselor de patiserie, venind astfel atat in sprijinul persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile prin crearea de noi locuri de munca, cat si in sprijinul comunitatii, prin impactul favorabil asupra economiei sociale din cadrul comunitatii.  Crearea a 81 de noi locuri de munca, dintre care 61 pentru persoane din grupuri vulnerabile  Furnizarea de servicii integrate de informare, orientare si consiliere profesionala si psihologica pentru 225 de persoane din grupuri vulnerabile  Furnizarea de programme de perfectionare manageriala in vederea dezvoltarii de competente si cunostinte necesare asigurarii sustenabilitatii afacerilor sociale pentru 25 de manageri ai SES-urilor  25 de formatori vor beneficia de instruire in domeniul economiei sociale pentru a fi acreditati in domeniul antreprenoriatului social Parteneriat: Beneficiar Orașul Hîrlău, jud. Iasi, in parteneriat cu Comuna Drăgănești, jud. Neamt, Comuna Ciurea, jud. Iași, Comuna Optași-Magura, jud. Olt, Comuna Brebeni, jud.Olt, Comuna Cîrlogani, jud. Olt, Comuna Pîrșcoveni, jud. Olt, Comuna Vulpeni, jud. Olt, Fundația Culturală „Quo Vadis” - Iași Grup tinta  Proiectul se adreseaza unui grup tinta de 225 de persoane, majoritatea apartinand categoriei grupurilor vulnerabile - 100 de persoane de etnie rroma - 25 de persoane cu dizabilitati - 100 de persoane din alte grupuri vulnerabile Activitatile prevazute  Managementul proiectului  Realizarea achizitiilor prevazute in cadrul proiectului  Activitati de promovare a proiectului  Infiintarea, functionarea si promovarea intreprinderilor sociale  Activitati de consiliere psihologica si orientare profesionala  Cursuri de initiere profesionala in domeniul patiseriei si panificatie pentru 200 de persoane  Cursuri de perfectionare in managementul intreprinderilor sociale pentru 25 de persoane  Cursuri de formare formatori si specialisti in economia sociala pentru 25 de persoane  Activitati de cercetare, studii si analize Rezultate estimate  Infiintarea unui numar de 9 structuri de economie sociala.  Crearea unui numar de 81 locuri de munca care vor fi mentinute cel putin 24 luni dupa finalizarea implementarii proiectului.  Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor

Patipan Ciurea vulnerabile.

Servmob

Titlul proiectului: “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social DESPAS”, ID proiect 149022 Finantare: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenție: 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” Detalii proiect: Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii și în viața economică și socială, atât prin îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale acestora, cât și prin punerea în practică a unui model eficient de economie socială, utilizând transferul de bune practici. Parteneriat: Proiectul DESPAS este implementat în cadrul unui consorțiu format din: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (lider proiect)/Brăila; CiEffe Srl din Trento/Italia; Primăria Orașului Hîrlău/Iași; Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor PROCIVITAS/Constanța; Asociatia pentru Ecologie si Tursim Pro Eco-Tur/Galați; Asociația Social Filantropica „Sfânta Vineri”/Brăila; Fundația Culturală “Quo Vadis”/Iași, Asociația Centrul de Resurse al Comunitătii Schela (CERC)/Galați; Primăria Comunei Ciurea/Iași Grup tinta: Proiectul se adresează unui grup țintă de 588 persoane, majoritatea aparținând categoriei grupurilor vulnerabile, respectiv, 238 persoane de etnie romă, 252 persoane cu dizabilități, 14 persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 14 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, 14 persoane aparținând familiilor cu peste 2 copii, 14 persoane aparținând familiilor monoparentale. Activitati prevazute: - Realizarea achizitiilor prevazute in cadrul proiectului; - Informarea si publicitatea cu privire la rezultatele proiectului; - Constituirea grupului tinta; - Organizarea si sustinerea cursurilor de instruire destinatengrupului tinta al proiectului; - Infiintarea a 6 structuri ale economiei sociale ( 4 in Regiunea Sud-Est, 2 in Regiunea Nord-Est) - Organizarea a 2 vizite de studiu transnational pentru realizarea transferului de bune in practici domeniului economiei sociale; - Organizarea a 2 ateliere de lucru in Romania care vizeaza replicarea modelelor de economie sociala utilizate de partenerul transnational; - Realizarea unui manual de gestionare a intreprinderilor sociale, un instrument de lucru pentru managerii intreprinderilor sociale, care va fi distribuit structurilor de economie sociala infiintate prin proiect si altor actori interesati. Rezultate estimate: Principalele rezultate estimate ale proiectului sunt: - îmbunătățirea competențelor profesionale și a competitivității pe piața muncii pentru 198 persoane din care 168 aparținând grupurilor vulnerabile; - crearea unui număr de 6 de locuri de muncă, din care 4 locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile care vor fi menținute cel puțin 14 luni după finalizarea implementării proiectului și înființarea unei structuri de economie socială în comuna Ciurea; - transfer de cunosțințe și bune practici în domeniul economiei sociale în cadrul a două vizite de studiu transnaționale; - organizarea a două ateliere de lucru care vizează replicarea modelelor de economie socială utilizate de către partenerul transnațional; - realizarea unui manual de gestionare a întreprinderilor sociale, un instrument de lucru pentru managerii întreprinderilor sociale.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9