Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice

Anunț de presă - lansare proiect

Anunț lansare proiect

Comuna Ciurea, în calitate de beneficiar, a aprobat proiectul : "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în  comuna Ciurea, județul Iași" Cod SMIS 2014+ 144051, în vederea depunerii acestuia  pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa  prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice țn domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea școlilor din comuna CIUREA cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării  activitații didactice în mediul on-line în bune condiții în anul școlar 2020-2021. 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt : 
R1: 1361 tablete școlare achiziționate, inclusiv abonament internet pe o perioadă de 24 de luni, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna CIUREA R2: 61 clase din comuna CIUREA dotate cu echipamente/dispozitive IT (61 camere web conferință, 10 table interactive) R3: 115 laptop-uri achiziționate pentru profesorii din învățământul preuniversitar de stat din școlile din comuna CIUREA R4: 1476 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna CIUREA să utilizeze instrumente OER
Alte informații despre proiect :Valoarea totală a proiectului : 2,691,547.70 leiValoarea cofinanțării UE prin FEDR: 2,237,741.21 lei (85%)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:342,242.73 lei (13%)Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 52,652.77 lei (2%)Data începerii proiectului : 26.04.2021Data finalizării proiectului : 26.12.2021Cod SMIS 2014+ 144051
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
www.fonduri-ue.ro
Date de Contact :Comuna Ciurea,Str Merilor, nr 468, județul Iași, RomâniaTelefon 0232.296.260; fax: 0232.29.61E-mail : primariaciurea@yahoo.com

Finalizare proiect „Achiziție de tablete școlare"

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9