Implementare Proiect POCU​
Rezultatul procedurii de selectare partener privat

UAT Ciurea anunta rezultatele procedurii de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului cu finantare din POCU 2014-2020. Pentru informatii privind candidatii care au depus oferte si rezultatele individuale, accesati documentul de mai jos:

Rezultat selectare partener privat

Selecție parteneri proiect POCU 5.2

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ciurea, judetul Iasi, in calitate de posibil Beneficiar al unui
proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de
proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.: „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile
marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" Axa
prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul
specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, face publica
procedura de selectie a unuia sau mai mulți parteneri de drept privat, in vederea implementarii
activitatilor proiectului in conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Anunț privind implementare proiect de către A.N.D.P.D.

Va aducem la cunostinta faptul ca Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, implementeaza proiectul ,, Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, proiect cofintantat in cadrull POCU 2014-2020. Mai multe informatii gasiti in materialele anexate.

Informații proiect

 

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9