Lista documente care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, potrivit Legii nr. 544 / 2001:
 1. Documentele cu caracter personal care insotesc Hotararile Consiliului Local si Dispozitiile Primarului;
 2. Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii.
 3. Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi : acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila.
 4. Procesele – verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
 5. Certificatele de urbanism impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie.
 6. Autorizatiile de construire impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie.
 7. Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primariei de catre persoane fizice, fara acordul semnatarilor.
 8. Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal.
 9. Informatii primite de la banci, organe de politie, institurii care gestioneaza register publice sau alte asemenea, care au caracter confidential.
 10. Autorizatiile eliberate in baza Legii nr. 507 / 2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de persoanele fizice, precum si documentele in baza carora au fost eliberate.
 11. Documentele care se intocmesc potrivit Legii nr. 491 / 2004 privind protectia civila, precum si documentele Comisiei pentru probleme de aparate, intocmite in baza actelor normative in vigoare.
 12. Rapoartele de audit intern si procesele de control financiar.
 13. Documentele care privesc persoane fizice, care fac obiectul unor clauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea.
 14. Documentele care privesc persoane fizice aflate in dosarele constituite potrivit Legii nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare,
 15. Documente care privesc persoane fizice aflate in arhiva proprie .
 16. Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel.
-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9