Documente ce pot fi eliberate de Compartimentul Registrul Agricol

Documente ce pot fi eliberate de Compartimentul Registrul Agricol

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL AGRICOL A PERSOANELOR, BUNURILOR IMOBILE, ANIMALELOR ȘI UTILAJELOR:

– Acte de identitate ale solicitanților și a celorlați membrii care fac parte din gospodărie; – Documente care să ateste proprietatea în cazul bunurilor imobile respectiv contracte de vânzare cumpărare, donație, partaj voluntar, titlu de proprietate, sentințe judecătorești; – Documente de proveniență în cazul animalelor și al utilajelor dacă se solicită înscrierea în rol a acestora .

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ELIBERARII ANEXEI 24 ÎN VEDEREA DEZBATERII PROCEDURII SUCCESORALE:

– Certificat de deces al defunctului pentru care se solicită anexa 24; – Certificat de căsătorie al soțului supraviețuitor; – Acte de identitate ale moștenitorilor; – Certificate de naștere și căsătorie a descendenților; – Acte de proprietate pentru bunurile imobile ce au aparținut defunctului ( ex. titlu de proprietate pentru teren, autorizație de construire pentru locuință, contract de vânzare cumpărare, contract de donație, contract partaj voluntar și alte documente care să ateste proprietatea); – Testament (dacă există)

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII CONTRACTELOR DE ARENDĂ:

– Acte de identitate ale arendatorilor și arendașilor; – Documente care să ateste proprietatea terenului care se arendează.

ACTE NECESARE IN VEDEREA ELIBERARII ADEVERINTEI DIN REGISTRUL AGRICOL NECESARĂ PENTRU NOTARIAT, EVIDENȚA POPULAȚIEI, CADASTRU, AGENȚIA DE PLĂȚI ÎN AGRICULTURĂ:

– Buletin de identitate/Carte de identitate; – Procură de reprezentare daca este cazul

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂII ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR ȘI A CARNETULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE:

– Actele de identitate a solicitantului și a celorlalte persoane pentru care se solicită atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor; – Documente care să ateste proprietatea sau folosința terenului; – Documente care să ateste proveniența animalelor și adeverința de la medicul veterinar din comună.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9