Anunț privind participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare integrată locală

Comuna Ciurea este in curs de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Integrata Locala pentru perioada 2021- 2027. Credem cu tarie in conceptul de comunitate activa si participativa, motiv pentru care incurajam locuitorii Comunei Ciurea, dar si agentii economici rezidenti sa transmita sugestii si idei de proiecte investitionale, inclusiv solicitari de prioritizare a investitiilor locale. Obiectivele generale ale autoritatii publice locale vizeaza realizarea si oferirea, in conditii de eficienta si eficacitate maxima, a unor servicii publice de buna calitate. Misiunea principala a autoritatii publice locale rezida in solutionarea si gestionarea, treburilor publice in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta. In acest context, actiunile administratiei publice locale sunt axate in principal pe satisfacerea interesului public, care implica garantarea si respectarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor. Implicarea colectivitatii locale in procesul de realizare a Strategiei de dezvoltare integrata locala a comunei Ciurea ne permite apropierea de cetatean si cunoasterea problemelor cu care aceasta se confrunta. Ideiile si sugestiile pot fi transmise pana la data de 30.01.2021, la adresa de mail registratura@comunaciurea.ro sau direct la elaboratorul specializat al strategiei – C.I.S.I.F. – Centrul de Idei si Solutii Financiare, la adresa office@spes.cisif.ro. In prima parte a lunii februarie 2021, se va organiza una sau mai multe sedinte de dezbatere publica (se va anunta in prealabil data si locul dezbaterii in functie de situatia generata de COVID-19) in care solicitarile si ideiile vor fi dezbatute si prioritizate.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9