Creșa “Sf. Maria”

Creșa "Sf. Maria"

Cresa “Sfanta Maria” funcționează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciurea și în subordinea directă a Primarului comunei Ciurea. Activitatea acesteia este de interes local și se va desfășura pe baza prezentului regulament și a legislației în vigoare. Cresa realizează, în principal, următoarele activități: a) asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat; b) asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani ; c) asigură supravegherea stării de sănătate și de igiena a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz; d) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare; e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului; f) asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; g) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens. Creșa este organizata din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta, astfel: -grupa mica, copiii pana la un an; -grupa mijlocie, intre 1 an si 2 ani; -grupa mare, intre 2 ani si 3 ani. Grupa poate fi formata dintr-un număr de 15-20 copii. În cadrul unei grupe de vârsta pot exista mai multe grupe, in funcție de numărul de copii, in conformitate cu capacitatea creșei aprobata prin actul de înființare. Cresa se organizeaza cu program de lucru zilnic si functioneaza in intervalul orar 6:00-18:00, de luni pana vineri. Admiterea copiilor: Se va face la solicitarea părinților in limita locurilor disponibile. Daca solicitările depășesc oferta se vor întocmi liste de așteptare in ordinea depunerii cererilor. Cererile pentru înscrierea copiilor în creșe se aprobă de Administratorul cresei, cu avizul asistentei medicale si al Primarului comunei Ciurea. Cererea de înscriere va fi însoțita de avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea creșei sau după o perioada de absenta mai mare de trei zile. Acest aviz atesta faptul ca includerea copilului in colectivitate nu prezintă risc pentru ceilalți copii. Alte documente necesare la înscriere sunt fisa de imunizări si un pachet minimal de analize medicale pentru copil si părinți. La înscrierea copiilor în creșa vor avea prioritate familiile cu domiciliul în comuna Ciurea și numai dacă locurile disponibile nu au fost ocupate cu copii din zona arondată, pot fi înscriși și copii din alte localitati, conform situațiilor înregistrate la 1 octombrie a fiecărui an.

 

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9