Centrul de zi “Dumbrava Minunată”

Centrul de zi “Dumbrava Minunată”

Centrul de zi “Dumbrava Minunata” este realizat in cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent. In data de 30.04.2017 a fost finalizat proiectul. Centrul este un serviciu pentru protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere orientare scolara si profesionala. Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de zi “Dumbrava Minunata” din satul Dumbrava: Copii din familii aflate in una din urmatoarele situatii: – familie cu probleme socio-economice (parinti someri, locuinta improprie, nivel de trai scazut); – familie cu multi copii si cu venituri insuficiente; – familie cu probleme de sanatate; – familie monoparentala; – familie in care unul din parinti este privat de libertate; Copii reintegrati in familie naturala sau largita, dupa incetarea unei masuri de protectie intr-o unitate de tip rezidential sau intr-o familie substitutiva. Copii ai caror parinti lucreaza si nu exista sprijinul familie largite pentru ingrijirea, securitatea si educarea copilului. Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului: – adoptarea de masuri preventive pentru a se evita separarea copiilor de familia lor in viitor; – reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili si familiile acestora; – reducerea numarului de copii separati de familiile lor; – crestrea capacitatii parentale; – cresterea numarului de copii care au parasit sistemul de protectie si au fost integrati in familiile lor; – imbunatatirea ingrijirii copilului in familie; – cresterea nivelului de pregatire a personalului prin dobandirea cunostintelor si experientei necesare pentru a lucra cu copiii beneficiari ai serviciilor; – cresterea capacitatii autoritatilor locale de a furniza servicii in domeniul protectiei copilului; – consolidarea implicarii comunitatilor locale in protectia copilului.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9