Anunț important privind înscrierea în registrul agricol

Anunț important privind înscrierea în registrul agricol

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de completare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol în următoarele perioade : – 05 ianuare – 01 martie 2021 , pentru datele anuale privind : – membrii gospodăriei; – terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează; – clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile –anexe ; – utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică, existente; – efectivele de animale existente la persoanele fizice/ juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin – 01 mai –31 mai 2021, pentru datele anuale privind: – modul de folosinţă a terenului; – suprafeţele cultivate; – terenurile necultivate,ogoarele; – numărul pomilor în anul agricol respectiv; Datele vor fi communicate la biroul registru agricol şi pe adresa de email : registratura@comunaciurea.ro

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9