Anunț important în atenția deținătorilor de terenuri agricole

Anunț important în atenția deținătorilor de terenuri agricole

Atașăm anunțul Agenției pentru Protecția Mediului Iași privind arderea miriștilor și a vegetației ierboase, pentru informare și respectare. Vă comunicăm că a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 320/16.04.2020 Ordinul pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE FENOMENE METEOROLOGICE AVÂND CA EFECT SECETA PEDOLOGICĂ, care la rt. nr. 15 prevede: (1) ,, Deținătorii de terenuri agricole ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suptafețele destinate producției vegetale depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloce electronice de transmitere la distanță, în termen de 3 zile de la procedura distrugerii sau vătămării culturilor agricole deținute. (2) Înștiințările scrise prevăzute la alin. (1) cuprind datele de identificare ale deținătorului de teren agricol, suprafața totală declarată, suprafața calamitată estimativ pe fiecare din culturile calamitate, cu specificarea dacă suprafața calamitată se află în zona irigabilă.” Atașăm un model de înșștiințare și M.O. nr. 320/16.04.2020.

ANUNȚ

M.O. nr. 320-2020

MODEL INSTIINTARE

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9