Activități desfășurate de către Biroul Juridic și Achiziții Publice
  • Activitati cu caracter juridic (de reprezentare a intereselor institutiei in instanta si in fata altor institutii/autoritati publice, consiliere, avizare, redactare acte cu caracter juridic etc);
  • Activitati reglementate de O.U.G. nr. 34/2006 prinvind achizitiile publice; – Activitati reglementate de O.G. nr. 27/2002 privind solutionarea petitiilor si Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Cerere eliberare copii dupa documentele din arhiva

Model sesizare petitie

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9